onsdag 12 november 2014

Utvecklingssamtal är ingen fritidsaktivitet


Kvarts-samtal. Ordet beskriver väl lite av den ansats skolan gjorde för att synliggöra ramarna – en kvarts samtalstid. Punkt. Samtalet var en slags avrapportering, en summativ nulägesrapport som tog en kvart att leverera. Varken mer eller mindre.

När utvecklingssamtalen gjorde sitt inträde var meningen en annan. Med utgångspunkt i elevens utvecklingspotential skulle individuella mål och insatser att nå dessa beskrivas i en individuell utvecklingsplan. Lärare från alla ämnen gjorde inför samtalen en nulägesbeskrivning, både summativ och formativ. Kanske var det oförmåga som gjorde att många skolor köpte – och köper - in färdigpaketerade, färdigskrivna formativa kommentarer som läraren kunde använda som copy-paste material – välj en eller flera meningar som stämmer in på elevens potential.

Upplevelsen är idag att kollegor har blivit betydligt bättre i att göra djupa analyser kring elevernas utveckling. Vi har idag utvecklingssamtal med mycket hög kvalitet. Samtalet har blivit ett viktigt redskap i kunskapandet, en självklar del i arbetet mot nya, individuella mål. Många elever leder hela eller delar av sitt eget samtal, så kallade elevledda utvecklingssamtal. Här får elev och mentor tillsammans sätta upp prioriterade punkter inför samtalet, delta i förberedelserna och bjuda in föräldrarna. Eleven är den självklara huvudpersonen.

Att arbeta med utvecklingssamtalen och de individuella målen ska vara en självklar del av varje elevs skolvardag. Precis som vägledning i studie- och yrkesval, klassrådstid, matematik eller vad som nu ligger inom skoldagens ram ska utvecklingssamtalet naturligtvis också göra det. Signalen att samtalet är viktigt för eleven måste gå fram. Att lägga utvecklingssamtalen på elevens fritid är att förminska betydelsen. Om skoltid ska användas för att utveckla förmågor, kunskaper och insikter hos eleven så måste naturligtvis samtalen inkluderas i denna.


Våra barn är det viktigaste vi har. Vi ska visa respekt för deras utveckling i skolan, se till att finnas där och inkluderas i hela deras skolgång. Utvecklingssamtalet är en självklar del av deras skolvardag och vi har inte rätt att förminska detta till en fritidsaktivitet efter skolan.